Výběrové řízení


Výběrové řízení je velmi zásadním procesem v životě uchazeče o zaměstnání, ale také v naší společnosti. Víme, že pečlivě a otevřeně vedené výběrové řízení je základem úspěšného propojení oboustranného potenciálu.

Výběrová řízení mají individuální charakter a počet jejich kol je závislý na typu obsazované pracovní pozice (nejčastěji dvoukolové). Ve výběrovém řízení se můžete setkat s různými způsoby ověřování Vašich předpokladů. Konkrétní výběr jednotlivých metod je závislý na typu obsazované pracovní pozice. Využíváme osobního rozhovoru, ale zaměřujeme se také na moderní technologie (psychometrie, videodotazníky) a doplňujeme je modelovými situacemi a případovými studiemi u manažerských pozic.

Jaké jsou jednotlivé kroky výběrového řízení?

Krok č. 1:

Krok č. 2:

Krok č. 3:

Děkujeme za Váš zájem pracovat pro naši společnost!

Nastavení cookies